Kérdése van?
+36 80 200 544
Nyitvatartási idő:
Munkanapokon 08:00 – 20:00
Nyisson Raiffeisen Vállalkozói
Számlát kedvenc foteljéből!
100% ONLINE SZÁMLANYITÁS
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK
A számlanyitást számítógépen vagy tableten tudja elindítani.

Egyéni vállalkozóknak és cégeknek, 0-338 millió Ft árbevételig, már működő és induló vállalkozásoknak is!

Számlavezetési dí­j

Nyisson a Raiffeisennél új vállalkozói számlát 2023. december 31-ig és 12 hónapig díjmentes számlavezetést biztosítunk feltétel nélkül!

Induló vállalkozások ezen felül kétféle kedvezményből választhatnak:
  • Kedvezményes bankon kívüli elektronikus forint utalás az első 6 hónapban vagy
  • Kedvezményes utalás a NAV felé az első 1 évben4

Vállalkozás adatai, személyes adatok, dokumentumok

Számlacsomag, bankfiók és bankkártya kiválasztása

Videó azonosítás

Vállalkozói számlája elkészült
Kattintson, ha érdekli: SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK ÉS FELTÉTELEK >>>
Kattintson, ha érdekli: INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK >>>

Kérjük, mielőtt elindítja a számlanyitást, adja meg elérhetőségét!

+36
Megismertem és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Segítségre van szüksége?
Kérjen visszahívást!

+36

Nálunk ennyire egyszerű az online számlanyitás
Kövesse videón lépésről lépésre!

FONTOS!

Kérjük, mielőtt elindítja az online számlanyitást, mindig frissítse az oldalt (Ctrl+F5) és ellenőrizze az internet kapcsolat megfelelő sebességét!

Készítse elő!

Dokumentumok
Kártya formátumú személyazonosító igazolvány vagy jogosítvány

Magyar lakcímkártya

Egyéni vállalkozó kivételével társasági szerződés, illetve alapító okirat (es3, pdf vagy kép formátumban)

Alakuló gazdasági társaság esetén - a fentieken túl - érkeztetett elektronikus bejegyzési kérelem (es3 formátumban), elektronikus tértivevény (et3 formátumban) és tanúsítvány
Eszközök
Az igénylés elindításához: laptop vagy asztali számítógép vagy tablet

A dokumentumok letöltéséhez a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése

A videóazonosításhoz:
  • kamera, mikrofon/headset bekapcsolt állapotban és Google Chrome vagy Mozilla Firefox böngésző vagy
  • okostelefon
  • Az IDnow videóazonosító szolgáltatása a böngészőben beállított nyelv alapján indul el magyarul vagy angolul.
1.5 Mbit/s sebességű internet kapcsolat (az internet sebességét ellenőrizheti)

A rögzített videó beszélgetés visszanézéséhez pendrive olvasására alkalmas, USB csatlakozóval ellátott eszköz .
INDÍTOM A SZÁMLANYITÁST!
AZ ONLINE SZÁMLANYITÁS FELTÉTELEI >>>

Ha inkább máskor nyitna számlát,
mentse el kedvencei közé oldalunkat!

Számlanyitási akció (számlavezetési csomag havi díjára és elektronikus eseti bankon kívüli forint átutalásra vonatkozó kedvezmény)
A Raiffeisen Bank által forgalmazott számlacsomagok részletes díjait és kondícióit a mindenkor aktuális Vállalati Kondíciós Lista tartalmazza.

Az online számlanyitáskor videóazonosítást végzünk a számlanyitásra jogosult személlyel, amelyhez az IDnow GmbH által fejlesztett alkalmazást használjuk.

Tájékoztató az elektronikus szerződéskötésről
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:82. § szerint az alábbiakról tájékoztatjuk: A szerződéskötés technikai lépéseit a fentiekben a „7 egyszerű lépés” cím alatt megtalálja. A megkötendő számlaszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A számlaszerződést – ideértve az Ügyféllel folytatott beszélgetésről készült videofelvételt is – a Raiffeisen Bank Zrt. a saját rendszerében rögzíti, eltárolja és az Ügyfél számára utóbb hozzáférhetővé, visszakereshetővé teszi, továbbá a Raiffeisen Bank Zrt. a számlaszerződés szövegét elektronikus levélben (e-mailben) az Ügyfél által megadott e-mail címre is elküldi elektronikus bélyegzővel ellátva. A szerződés nyelve a magyar. A szerződéskötés során az Ügyfélnek az általa megadott, vagy a Raiffeisen Bank Zrt. kitöltést segítő rendszere által kitöltött adatok kijavítására, vagy megváltoztatására mindaddig lehetősége van, amíg azokat a honlapon történő végső jóváhagyáskor el nem fogadja. A választott szolgáltatások és a megadott adatok módosítására ezt követően az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-átvilágítás (a videóhívás folyamat) során is lehetősége van. A videóhívás folyamat lezárását követően további módosításra, javításra már csak utólagos kétoldalú szerződésmódosítással kerülhet sor. A Raiffeisen Bank Zrt. magára nézve kötelezőnek ismeri el a Raiffeisen Bank International Csoport Magatartási Kódexét, amely az etikus üzleti magatartásra vonatkozó közös értékeket és minimumszabványainkat tartalmazza. A magatartási kódex elérhető itt.

További tájékoztatók:
Tájékoztatjuk, hogy az online számlanyitási szolgáltatásunk kizárólag úgy vehető igénybe, ha egyúttal Mastercard Business bankkártyát, Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatást és Raiffeisen DirektNet internetes banki szolgáltatást is igényel, mert ezen szolgáltatások együttesen biztosítják az Ön vállalkozása számára a kényelmes és teljes körű távoli ügyintézést. Ha személyesen bankfiókban is kíván ügyet intézni, akkor az online számlanyitást követően az első fióki látogatáskor aláíráskartonon rögzítjük a vállalkozás képviseletére jogosult személy adatait és aláírásképét, amely szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás számlájával kapcsolatos megbízásokat a fiókjainkban is meg tudjon adni. Az aláíráskarton kitöltéséhez hozza magával a személyazonosító okmányait és az aláírás-mintát vagy aláírási címpéldányt.

A végig online számlanyitás cégek részére jelenleg kizárólag a Raiffeisen Banknál érhető el, ide nem értve az egyéni vállalkozó és az egyéni céget.

1 Az átutalási tranzakciónak minősül az Ügyfél által indított minden eseti bankon belüli és bankon kívüli elektronikus forint vagy deviza átutalás, állandó átutalás vagy csoportos beszedési megbízás. A feltételek teljesítésében nem számítanak az Ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetések, betétlekötések, hiteltörlesztések, utólag törlésre került tételek.

2 A bejövő forgalomnak minősül minden Bankon belülről és Bankon kívülről érkező átutalás – kivéve az Ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett saját tulajdonú számlájáról érkező átutalásokat – illetve bármely, az Ügyfél számlájára történő pénztári készpénzbefizetés. A Bank a bejövő forgalom számítása során a forint és deviza számlákat, valamint az ügyvédi letéti számlákat is figyelembe veszi.

3 Első év után a mindenkor hatályos Vállalati Kondíciós Lista szerinti díjjal.

4Az ajánlat keretében visszavonásig a Bank a számlanyitástól számított 12 hónapon keresztül elengedi a Vállalkozói Aktív 1 Számla számlavezetési csomag havi díját az új ügyfélként számlát nyitó induló vállalkozások számára. A kedvezményes időszak letelte után a Bank a mindenkor érvényes Vállalati Kondíciós listában a Vállalkozói Aktív 1 Számlára vonatkozóan rögzítettek szerint állapítja meg a számlavezetési csomag havi díját.
A Bank visszavonásig a számlanyitástól számított 12 hónapon keresztül (akciós időszak) kedvezményes díjat (0,3% max. 10.000 Ft) számít fel az elektronikus eseti bankon kívüli átutalásokra a HUF főszámláról a NAV költségvetési számlákra (a NAV által közzétett NAV számlaszámok és adónemeik érvényes jegyzékének 1. a és 1. b pontja szerint) Vállalkozói Aktív 1 Számlával új ügyfélként számlát nyitó induló vállalkozások számára. Az akciós időszak leteltét követően a NAV költségvetési számlákra indított átutalásokért a mindenkor hatályos Vállalati Kondíciós Lista Vállalkozói Aktív 1 Számla fejezetében meghatározott eseti átutalási díj fizetendő.
A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás a fizetési számla szerződés aláírásának időpontjától számítva legfeljebb 6 hónappal korábban kerüljön bejegyzésre a rá vonatkozó közhiteles nyilvántartásba, illetve a kedvezmény igénybevételéhez az ügyfél aláírja a vonatkozó fizetési számlaszerződés kiegészítést.
Jelen ajánlat mellett nem vehető igénybe a kedvezményes elektronikus eseti bankon kívüli forint átutalásra vonatkozó kedvezmény.